delogbruk.no

samarbeid - utdanning - kompetanse

Bør lærere ha elever på 10-12 år som venner på Facebook?

Jeg skal problematisere/tenke høyt rundt dette temaet overfor rektorer. Trenger noen flere + og - syn. Selv mener jeg man ikke bør.
Nei:
De bør ikke det, for aldersgrensa er 12 år.
De bør ikke det fordi vi bør skille mellom arbeid og fritid - profesjonalitet.
De bør ikke det. Skal noen følge opp barna der er det foreldrenes oppgave å være venner med dem.
Ja:
Ja, de bør delta og følge med på web 2.0 arenaer. Dermed kan de være gode moderatorer.
Ja, de kan da prate/taste med elever som kanskje har behov for å bli sett/hørt.
Ja, de bør delta for å vise at de er oppegående på ikt.
Ja, det er jo kult mår læreren er "en av gutta".

Noen som har et synspunkt?
Noen som sitter i en kommune med klare retningslinjer?
Takker. :-)

Merker: 2.0, facebook, lærere, , web

Visninger: 421

Svar på dette

Svar til denne diskusjonen

Nei: De bør ikke det fordi vi bør skille mellom arbeid og fritid - profesjonalitet.
Elevane og eg hadde mykje nytte av MSN på barneskulen. Alt frå leksehjelp til hjelp undervegs i timen (når det var målretta PC-bruk). Eg har fleire kontoar på MSN og kan sjølv velje kva tid det passar å logga inn.

Facebook:
Eg har to kontoar på facebook, men kunne nok klart meg med ein. På jobbkontoen er det fleire elevar (VGS) som legg meg til som ven, det er heilt i orden for meg. Eg pleirer ikkje å leggja dei til, men dersom dei vil ha meg på lista på facebook så er det greit. På jobbkontoen legg eg berre ut informasjon eg trur dei kan ha nytte av, sjå gjerne her: Kirkenes VGS. Vel ein å vera venn med elevane bør ein ha nokre tankar om kva ein vil bruka facebook til og ikkje minst kva ein legg ut sjølv. Ein annan ting å ha i bakhovudet er at du kan få med deg ganske mykje informasjon om elevane dine.

Elles har Jonny som vanleg gode tankar om dette temaet.
God ide med et kontoskille! Den har jeg ikke tenkt på før. Har selv som regel at jeg ikke tar imot venneforespørsler av elever. På den annen side har jeg noen venner som tidligere har vært elever.

Ved å være venn med elevene kan en følge med på hva som skjer, herunder digital mobbing. Men dette kan en få til også på andre måter, f.eks. skoleside, å ha retningslinjer mot digital mobbing, å ha en åpen dialog med elevene og ta ev. mobbesaker alvorlig, og sikkert mye mer.

Læreren som "en av gutta" er vel ikke nødvendigvis positivt (den kan vel slå begge veier?)...

Tenker på Facebook som om det skulle vært et hvilket som helst ungdomsrom i huset: Det er greit og viktig å følge med på hva som skjer, men man behøver ikke å være i rommet av den grunn.
Nei, en bør ikke ha elever som venner på facebook. Bør skille jobb og privatliv. En bør ikke være "en av gutta", en viss avstand bør det være.

Jeg godtar ikke venneforespørsler fra elever. men om de vil ha meg som venn etter de er ferdige i ungdomsskolen så synes jeg det er greit å legge dem til,- om de da spør meg, jeg spør ikke selv. Da er de ikke lenger elever, men "bekjente" det kan være koselig fortsatt ha kontakt med. Men da har jeg fremdeles"gruppefiltere" for dem slik at de ikke ser alt på profilen min.

Men jeg ser at en nok hadde kunne følgt litt mer med "bak kulissene" på hva som skjer av nettmobbing, og på hvor lite bevisste de er på bilder de legger ut av seg selv og andre.. Men det kan en informere om på annet vis enn å være venn med dem på Facebook.
Min holdning er at man skiller mellom personlig og privat i yrkesutøvelsen.
Uansett hva man måtte mene om Facebook ol. mener jeg dette bryter inn i den private sfæren. Personlig er greit og oftest riktig, men ikke så privat som f.eks Facebook er.
Jeg opplevde for en tid tilbake at en 11 år gammel elev vil være venn med meg på FB. Profilen anga at hun var 18 år. Jeg kontaktet foreldrene og gjorde dem oppmerksomme på saken. Elevene må ljuge på alderen på FB hvis de er under 13 år. Det er ikke bra hvis lærere signaliserer at det er greit å ljuge seg eldre på internett. Foreldrene må ta ansvar for elevenes nettbruk på denne typen nettsteder. Kan være et bra tema for et foreldremøte på mellomtrinnet.

Jeg har ukentlig datatimer på 6. trinn, og elevene får 10 minutter frilek på slutten av øktene av og til. Det er åpenbart veldig populært, men det gir også innsikt i noen av vanene til elevene. Elevene veit at det er en del begrensninger siden det er på skolen. Det skal ikke være vold, sex eller chatting utenfor skolens læringsplattform. Spill som de spiller via FB har jeg også satt ned foten for, og begrunnelsen er at de må ljuge for å lage profilen, og at det derfor er en sak mellom dem og foreldrene.
Hva med elever som går på 10. trinn?

On Elpeleg
Redaktør, www.morsmal.org
Norges første uavhengige, flerspråklige og flerkulturelle portal.
Nei, jeg synes ikke det heller. Når jeg får venneforespørsler av elever på ungdomstrinnet, sier jeg ikke ja, men neste gang jeg møter dem takker jeg for "invitasjonen" og sier at jeg håper de spør igjen når de ikke lengre er elev ved skolen. Jeg har flere tidligere elever som venner, og synes det bare er hyggelig.

Ellers så tror jeg facebook kan være et sted skolen kan være i kontakt med nåværende elever ved ungdomstrinnet og høre deres mening. jeg/vi tenker litt på å legge skolen inn som organisasjon på facebook, og der håper vi jo at våre elever kan melde seg inn og bli med å diskutere skolen!
Takk for svaret.

Jeg tror at jeg skal ta saken opp med elevene mine.

On Elpeleg
Redaktør, www.morsmal.org
Norges første uavhengige, flerspråklige og flerkulturelle portal.
I Sør-Trøndelag fylkeskommune sperrer vi tilgang i skoletiden, mye med bakgrunn av at dette stjeler for mye båndbredde. Det er viktig at de får erfaringer med sosiale nettverk, men de må da få opplæring av dette.

Bruken av data skal integreres i alle fag, men rene IKT-tema som er viktig blir ikke tatt med og bør gjerne inn som eget fag. Dette er f.eks. datasikkerhet, noe enkle ting om nettverk, noe overorndet om datamaskinens oppbygning og enheter, tilkobling av utstyr osv.. Elevene bør lære noe om sikkerhet og internett før de får tilgang..

Mitt råd er (som vanlig) ikke velg enten eller, men både og.. dvs. gi tilgang i perioder med opplæring samtidig... periodene kan være uker, dager, tider på dagen..
Hva med twitter da?
Hvor går grensen/Kommunikasjonsverktøy....

On Elpeleg
Redaktør, www.morsmal.org
Norges første uavhengige, flerspråklige og flerkulturelle portal.

RSS

© 2016   Created by Ingunn Kjøl Wiig.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår