delogbruk.no

samarbeid - utdanning - kompetanse

Jeg vet ikke om det er "godt nettvett" (eller lærervett) å legge oppgaver til muntlig-praktisk på nett. Jeg har saumfart veven uten å finne ETT konkret eksempel på hvordan det har blitt gjort på andre skoler... Jeg synes det er synd!

Vi prøver ut ny 48-timers modell, og har latt oss inspirere av en praktisk modell presentert av Anders Isnes på Naturfagsenteret. Vi har gjort noen justeringer. Jeg legger ut formen og rammene vi har valgt; elevene har begynt forberedelsestida si i dag. Jeg vil ikke legge ut de konkrete oppgavene før eksamen er gjennomført på torsdag (siden d&b er åpent for alle er dette bare for å unngå evt. konkret faglig diskusjon før elevene har vært i ilden).

Andre som også vil dele?

Parti: 7 elever, 3 ulike oppgaver

48 timer forberedelse: 3 timer labtilgang første dag, 3 timer andre dag

Felles kompetansemål:
1) fra "den unge forskeren". Gjennomføre relevante forsøk..., anslå usikkerhet i beregninger..., vurdere begrensninger i valgt metode...
2) fra "å beskrive naturen med matematikk": Analysere ulike matematiske modeller...

Hver oppgave har to deler: en laboppgave og et sett med kompetansemål fra et eller flere hovedområder som er mer eller mindre knyttet til laboppgaven. Dette gir rammene for muntlig høring. Alle har derfor fått redusert lesebyrden litt med tanke på at de må sette av tid til det praktiske arbeidet. Én av laboppgavene er "lukket", med gitt prosedyre, de to andre er åpne.

Elevene har fått et "start-kit" med utstyr, men står fritt til å supplere eller forkaste etter behov (blant annet har noen vært hjemme og hentet videokamera).

Rammer for eksamen: 10 min presentasjon med fokus på resultater og analyse av disse (labutstyr tilgjengelig ved behov), ca. 5 min til oppfølgingsspørsmål, ca. 15 min til høring innenfor et eller flere av de andre kompetansemålene som er gitt i oppgaven. Inntil 10 min ekstra hvis tekniske problemer med powerpoint e.l.

Kun jeg, ikke sensor, er tilstede ved labforberedelsene, og denne delen inngår derfor ikke i vurderinga (elevene står fritt til å gjøre så mange feil de bare vil...). Jeg svarer på praktiske spørsmål, men ikke faglige spørsmål som er knyttet direkte til laboppgaven.

Visninger: 2113

Svar til denne diskusjonen

Det er litt ubehagelig å blottlegge oppgavene sine slik at andre fysikklærere fritt kan sable dem ned. Men verden går ikke videre dersom alle sitter i hver sin hule med sine tanker, så jeg følger oppfordringen din, og laster opp et dokument jeg har delt ut til elevene mine. Her finner du en oversikt over hvordan vi tenker å gjennomføre vår eksamen, samt fem eksempeloppgaver. Eksempeloppgavene er bevisst beskrevet litt runde slik at eleven selv må innføre nødvendige avgrensninger, fornuftige verdier på fart, masse m.m. og generelt velge riktig kompleksitetsnivå avhengig av om eleven sikter på en 3-er eller en 6-er.
Vedlegg:
Er tanken at eksamensoppgavene skal være mer spesifikke enn dette, eller er dette samme form som de vil møte ved en eventuell muntlig?
Jeg tenker ikke at eksamensoppgaven skal være mer spesifikk. Det er opp til eleven å gjøre oppgaven mer spesifikk på en slik måte at han/hun demonstrerer kunnskap i faget. Dersom oppgaven blir for spesifikk, er jeg redd den vil bli for enkel for 6-er elevene og for vanskelig for 2-er elevene. Slik oppgavene er formulert, står f.eks. elevene fritt til å definere et problem med eller uten luftmotstand. De svakeste elevene kan forenkle problemet til det banale, mens de flinke kan sette opp problemet slik at det blir mer komplekst slik at de viser mer kunnskap.
Hei!

Jeg spurte elevene mine hva slags eksamensform de ønsket, og de ville ha prosjektmodellen. For oss betyr det 10-15 min foredrag ut i fra oppgitt tema, problemstilling (eller bilde!) 48 timer før. De skal i løpet av foredraget komme inn på et aktuelt forsøk (som de ikke behøver å gjøre, men utstyret vil stå der slik at de kan forklare hva som skal gjøres, tolkning av resultater, osv.) Resten av tida har vi faglig samtale rundt elevens foredrag og andre emner som hører til under det som blir oppgitt.
@bjornemann på twitter slenger ut følgende: Kom opp i Fysikk 2! Tema: "Fysikk som grunnlag for teknologi". Noen som har noen problemstillinge?

Tydeligvis foredragsmodell? (Tror jeg må spørre ham) Tror jeg skal holde øye med noen stikkord her i dagene framover :)
Bjornemann@toneanemone - Opplegget er 15 min rent foredrag, 10 min. praktisk forsøk og 15. min samtale / diskusjon
Hva mener dere? Er oppgaver som "Fysikk som grunnlag for teknologi" og "Fysikk i leketøy" gode eksamensoppgaver i videregående skole? De fleste muntlige eksamensoppgaver jeg har sett i fysikk ser ut til å kretse rundt temaet "hverdagsfysikk". Selv opplever jeg slike oppgaver som interessante for oss lærere, men kanskje litt "off topic" for elever som stort sett har trent på helt andre ting gjennom skoleåret?

Vi bruker Rom Stoff Tid, og min opplevelse av denne boka er at man først og fremst forsøker å få elevene BORT fra å tenke "dagligdags". Man trener på å abstrahere et problem - se bort fra rotasjon, friksjon, utstrekning (form), fravær av homogenitet m.m. helt til man er i stand til å formulere en tilnærming til problemet ved hjelp av matematikk. Denne kunsten tar det svært lang tid å lære seg, og flere av mine elever tenker fortsatt konkret og praktisk når de skal løse oppgavene. Er de da modne for å ta steget tilbake, og se på fysikken i leketøy eller i teknologien? Jeg er ikke sikker?
Tror oppgavene er greie; det finnes nok av ting å ta tak i fra boka for de som er usikre, og flinke elever kan prøve seg med andre eksempler. Enig i din beskrivelse av boka, men tror ikke ERGO er så veldig annerledes på dette punktet. Tror det er greit at det skal være slik, men det er kanskje litt lite fokus på kvalitativ løsning av typen "Hva skjer... og hvorfor?" Ellers har jeg et bilde av en stor rund maskin som eksamensoppgave, ikke noe tekst i tillegg.

Når vi repeterer til tentamen, har vi brukt eksempeloppgavene på udir.no. Der får elevene litt mer trening i å analysere mer "praktiske" situasjoner. Men berg-og-dalbane-oppgaven i eksempel 1 synes jeg var vanskelig.
Her kommer lovte eksamensoppgaver. Side 1 og 2 er felles informasjon og kompetansemål, side 3-5 er oppgave A-C med spesifiserte kompetansemål.

Tema for del 2 - som de fikk oppgitt når vi var ferdige med presentasjon og oppfølgingsspørsmål:
A: fotoelektrisk effekt (her var det ikke mye å hente, så vi gikk over til...), partikkelfysikk (med utgangspunkt i nøytron som omdannes til proton, elektron og antinøytrino).
B: elektriske felt (bl.a. feltstyrke, dipoler, homogent felt)
C: satellittbevegelse/gravitasjonsfelt for kandidat 5 og 6, sirkelbevegelse generelt for kandidat 7

Hovedresultater (som ikke er så interessant i seg selv):
Faglig innhold og struktur i presentasjoner i spennet mellom 3 og 6
Faginnhold del 2 mellom 1 og 6 (sentripetalkraft ukjent fenomen, blant annet)
Totalvurderinger fra 2 til 6 med snitt på 3,9

Jeg oppnådde hvertfall god differensiering fra enkelt beskrivende til svært gjennomtenkt og velfundert med samme oppgaveutgangspunkt i den praktiske delen.

Start kommentering :)
Vedlegg:

RSS

© 2016   Created by Ingunn Kjøl Wiig.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår