delogbruk.no

samarbeid - utdanning - kompetanse

Eg har ei fantastisk flott 1. klasse med stigande grad av digital kompetanse. Desse nyttar seg av itslearningprofilen "småskole". Den er fin for dei. Han ser morosam ut, og dei kan velge teikningar som profilbilete. I tillegg kan dei jo skriva litt om seg sjølv og svara på oppgåver. Og sjølvsagt...sjå og høyra på ting eg som lærar legg ut.

Diverre er løysinga som itslearning gjev på lærarsida, etter mitt syn, for dårleg.

Pr. i dag er det slik at ein lærar må ha sin konto, og ein elevkonto i tillegg. Dette for at læraren  vera sikker på at elevane ser det same på skjermen som det læraren har tenkt.

Når ein så har desse ulike kontoane, er det også slik at ein er nødt til å logga seg av og på dei ulike kontoane når ein oppdagar feil og så gjer endringane. Ein må inn og sjekka at ting vart som ein ynskja etterpå.

Det vart mange klikk og påloggingar for ein lærar. Dette tek tid, tid som ein ikkje har.

Eg har sjølv observert representantar i frå itslearning som har hatt store utfordringar med nettopp fleire ulike kontoar...og det er jobben deira.

Korleis kan ein då rekna med at ein lærar skal handtere dette?

Personleg er det ikkje noko problem for meg, men eg seier dette slik at dei mange tusen lærarane som ikkje er så digitalt utrusta som oss som deltek i fora som dette, også skal få sin stemme ut.

Det vil altså seie at eg reknar med at mange andre slit med noko av det same. Det kan sjølvsagt hende eg tek feil, men for eiga læring sin del, ville også det ha vore kjekt å få høyrt om. Korleis løyser de andre ein slik situasjon? (Om de då i det heile tatt opplever det slik...)

Visualisert:

http://twitter.com/#!/dalstroka/status/54133955250749440

Visninger: 66

Svar til denne diskusjonen

Vi er to stykker av noenogfemti lærere på vår skole som har elevprofil. Har ikke hørt at noen av de andre har ytret ønske om å se It'slearning fra elevperspektiv. Jeg synes det er helt nødvendig å sjekke hvordan ting ser ut fra elevsiden. Har fått noen aha-opplevelser. Tror ikke at It'slearning liker at vi har elevprofiler, men det kan være at jeg har misforstått akkurat det punktet.

Jeg logger av og til inn med en testelev for å se hvordan en test, fravær eller anmerkning ser ut fra elevperspektiv. Da bruker jeg to nettlesere, logger inn meg selv som lærer i Google Chrome og logger inn testeleven i Internet Explorer. Da kan jeg raskt se hvordan ting ser ut for en elev, og gå tilbake til Google Chrome for å endre noe. Alt dette gjør jeg selvsagt i et eget "kladdefag" som kun har en lærer og en testelev som deltakere.

 

Det samme gjør jeg forøvrig hvis jeg logger inn som administrator for å gjøre endringer i f.eks. elevprofil, hierarkitilhørighet, brukerinnstillinger osv.

Forøvrig er problemet du beskriver et typisk WYSIWYG-problem. Det står for "What you see is what you get", og er et prinsipp for å lage hjemmesider. Problemet er at HTML-språket er såpass flytende at sider sjelden ser identiske ut i ulike nettlesere, med ulik skjermoppløsning og på ulike maskintyper. For små dataelever er det viktig at utseendet er intuitivt og oversiktelig, så det er bra du sjekker hvordan det faktisk ser ut for elever. :)

itslearning benytter seg av frames på sine standardlayouts. Det gjør de ikke på den løsningen de har valgt for småskoleversjonen. Det sier seg selv at det da blir vanskelig å lage like layouts av disse.

Holder en seg til standard HTML-koding, og ikke faller for ulike leverandørers spesialvalg, kan man likevel oppnå likt utseende i ulike nettlesere. Her kommer jo også bruk av CSS inn, men dette blir jo som kjent også tolket ulikt av ulike nettlesere.

Foreløpig er det altså bare fire ulike nettlesere som har full støtte for disse standardene. Ingen av disse kommer fra Microsoft, som jo itslearning har inngått et samarbeid med. Selv ikke IE9 scorer mer enn 95%.

Alt dette ekstraarbeidet for å sjekke at ting funker tar mye tid. Noen ser ikke en gang syn på å bruke så mye ekstra tid på å få det til, og lar i stedet heller være å bruke itslearning.

For å komme med noen tall, så kan jeg nevne at jeg har vært ute for et tilfelle der det er tett opp mot 4500 brukere under en site. I løpet av en måned var likevel ikke mer enn drøye 2800 av disse pålogget itslearning.

Spørsmålet en da  stille seg, er om dette er en suksess. Hvis ja, da er det jo greit. Hvis ikke så må en jo sette i gang og finne årsakene til et slikt begredelig tall. Men det hjelper ikke at de standhaftige brukerne som holder ut, til stadighet opplever at itslearning ikke ser ut til å bry seg om de innspillene som dukker opp. (Med noen hederlig unntak.)

Jeg er klar over dette. Jeg bruker Google Chrome som hovednettleser, men denne er ikke støttet av min arbeidsgiver. Jeg driver derfor "ulovlig" virksomhet. I tillegg er vel ikke Google Chrome så veldig godt støttet av itslearning selv?

 

Jeg benytter meg av en vanlig nettleserfane til min konto, og så åpner jeg et vindu i incognito mode (CTRL+Shift+n). Disse alt-tabber jeg mellom. Men det er mitt bruk. Jeg er dessverre ikke representativ for "den jevne bruker" på min skole. Disse har kun tilgang til Internet Explorer 7. (Ser nå at jeg kanskje skal være glad for at vi ikke har fått 9'ern enda, og sikkert ikke kommer til å få den før 2015.) Man kan mao ikke ha oppe flere ulike innloggede itslearningkontoer samtidig. (Såvidt jeg vet.)

RSS

© 2016   Created by Ingunn Kjøl Wiig.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår